Berita

#TEBAR_MAJU_2018 (Seminar 3 : Menjadi Orangtua Ideal di Era Milenial)

Kamis, 15 November 2018

“Menjadi Orangtua Ideal di Era Milenial”, adalah Seminar ke-3 yang dilaksanakan pada hari kedua di acara Tebar Maju 2018. Seminar ini dibawakan oleh Ibu Irene F. Mongkar selaku Director Gymademics Senyum Anak Indonesia, yang mana membahas mengenai  tantangan yang kerap kali dihadapi anak-anak di era milenial terutama dalam penggunaan gadget. Ia juga memberikan beberapa tips kepada para orangtua mengenai bagaimana cara mendidik yang tepat dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis dengan anak.